HlpToChm Tools

Versió 1.3

SourceForge.net Logo

 

Per baixar el programa instalador, directament, cliqueu aquí:

Introducció

Amb l'aparició de Windows Vista de Microsoft es deixa de donar suport a les ajudes basades en el format hlp, això obliga canviar al format chm, que de fet és millor. Existeixen diversos programes comercials que faciliten el canvi d'un a l'altre sistema. HlpToChm Tools són un conjunt d'eines de codi obert (en Delphi), que he utilitzat i utilitzo, per facilitar-ne la conversió.

Independentment de la conversió, un dels programes (ArrangeLinks) permet comprovar els enllaços dels ancoratges i de les imatges d'un conjunt d'arxius htm d'un projecte hhp.

La conversió

En resum: comporta a part de la conversió dels arxius hpj a hhp:

1. La conversió dels arxius rtf d'ajuda a, habitualment, varis arxius htm i la creació d'un arxiu h (map) i hhk (index).

2. La conversió dels arxius de continguts (contents) cnt a arxius hhc.

Pasos a fer

A. Copiar les notes de peu de pàgina de l'arxiu rtf a un arxiu de txt que de nom comenci per fpn_.

Exemple:

MyProgram.rtf -> fpn_MyProgram.txt

fpn_MyProgram.txt, contindrà:

# Introduction
$ The introduction
# IntroAddressed
$ Addressed to
....  

 

B. Desar l'arxiu rtf en un arxiu en format htm, creant-se una carpeta que conté totes les imatges que són enllaçades amb l'arxiu htm.

Exemple:

MyProgram.rtf --Word--> MyProgram.htm i el directori MyProgram_files amb filelist.xml, image001.png, image002.gif....

[ Si té varis fragments que correspon al format predeterminat (<pre>) pot canviar-lo a aquest format amb SetPre ]

[ Si l'arxiu/s htm conté/enen lletres amb accents que no han estat canviats a la forma &xxxx; pot utilitzar el programa HtmWithoutDiacr ]

 

C. Eliminar:

Les notes de peu de pàgina procedents del rtf, ara <div id=ftn1>,....

El <div inicial i el </div> del codi htm.

Tot el codi superflu de l'arxiu htm creat amb el Word . Per fer-ho un excel·lent programa és TidyGUI, que el podeu trobar a http://pagesperso-orange.fr/ablavier/TidyGUI/. En les opcions del programa (Configuration | Layout), escolliu un valor alt (per exemple 10000) a Wrap margin, així cada paràgraf quedarà en una sola línia, amb el <p>, <h1>, <h2>, ... al principi de línia i sense indentació:

<h1>bla...bla...</h1>
<p>bla...bla..</p>

 

D. Executar el programa DelOldHRef, que té tres funcions:

 

E. Executar el programa PutAnchorH1, que solicitarà l'arxiu fpn_nom.txt creat anteriorment. El que fa és col·locar l'identificador abans del text de l'encapçalament:

<h1>Introduction/The introduction</h1>
<p>bla...bla..</p>
<h1>IntroAddressed/Addressed to</h1>
<p>bla...bla..</p>
<h1>MainWindow/Main Window</h1>
<p>bla...bla..</p> 

Y que posteriorment s'utilitzarà com a nom de l'arxiu htm a crear.

 

F. Editar l'arxiu htm, al vostre criteri, convertint de encapçalament 1 a encapçalament 2 els encapçalaments que no constituirán arxius htm individualitzats.

<h1>Introduction/The introduction</h1>
<p>bla...bla..</p>
<h2>IntroAddressed/Addressed to</h2>
<p>bla...bla..</p>
<h1>MainWindow/Main Window</h1>
<p>bla...bla..</p> 

 

G. Crear els ancoratges dels encapçalaments 2, amb el programa PutAnchorH2:

<h1>Introduction/The introduction</h1>
<p>bla...bla..</p>
<h2><a name="IntroAddressed">Addressed to</a></h2>
<p>bla...bla..</p>
<h1>MainWindow/Main Window</h1>
<p>bla...bla..</p> 

 

H. Si vosté vol comprovar les mides assignades per a les imatges i la seva existència, vosté pot utilitzar el programa SetImg.

Al plafó de dalt s'assigna l'arxiu htm, es clica Read images i col·locarà en el plafó de dalt a l'esquerra els enllaços (ordenats per aparició, i les mides discordants apareixeran en negreta) i en el de la dreta els arxius (els inexistents apareixeran en vermell).

[ Jo treballo amb diversos idiomes: català, castellà, anglès... i tinc per costum reanomenar els arxius d'imatge al seu nom real.

Exemple: image001.png, image002.gif -> LogoCatSalut.png, stock_edit-16.gif...

Això només ho faig en un dels idiomes, reanomena els arxius dels altres idiomes de forma automàtica:

S'assigna al plafó de dalt s'assigna l'arxiu htm de patró, després de Read s'assigna l'arxiu htm de destí i es clica Replace images, canviant-se el nom. ]

 

I. Crear els arxius htm a partir de l'arxiu principal (en l'exemple MyProgram.htm) amb CreateHtm.

Seguint l'exemple anterior, es crearien els arxius: Introduction.htm (de títol The introduction) i MainWindow.htm (de títol Main Window).

 

J. Assignar els enllaços amb ArrangeLinks.

Així, amb l'exemple: si

<p><u>Addressed to</u>IntroAddressed</p>

amb el programa es canvia per:

<p><a href="IntroAddressed">Addressed to</a></p>

Per fer-ho cal seleccionar els arxius a analitzar, habitualment tots i ho pot fer amb , revisar els enllaços en el plafó de la dreta, i una vegada corregits els errors (en els corresponents arxius htm), pot executar el canvi amb .

Si no s'ha fet amb anterioritat pot assignar-se ara l'arxiu css a tots els arxius htm seleccionats.

Posteriorment pot veure la integritat dels enllaços des del segon full, pot canviar l'ordenació de les graelles clicant el títol de la columna.

Després de numerar amb :

Permet crear la llista de referències per l'arxiu pas amb :

  hcHlpToChmTools = 1000;
  ...

Permet crear l'arxiu h amb :

#define HlpToChmTools 1000

....

Aquest programa també permet comprovar els enllaços de les imatges, així com les seves mides.

[ Rarament pot necessitar renomenar els arxius o les imatges per diferenciar-los com a grup, afegint-los llavors un prefix, per això pot utilitzar el programa RenDirFiles, en canviar els noms de les imatges es canvien de forma automàticament els noms corresponents dels enllaços a aquestes imatges que hi ha dins dels arxius htm ]

 

K. Crear la llista de continguts hhc (des de l'arxiu cnt) amb TableOfContents. L'arxiu final no serà exactament el desitjat, però ho facilitarà molt.